Telekommunikationssystem för informationsöverföring

 

Telesignalanläggningar
Telesignalanläggningar är ett samlingsnamn på enklare anläggningar. Telesignalanläggningar installeras ofta i ett gemensamt ledningsnät. Anläggningarna består av en centralutrustning, nätkomponenter, platsutrustning och kan användas för olika typer av funktioner:

 • tiddistribution
 • ljuddistribution
 • nödlarm
 • RWC-larm
 • kösystem
 • upptaget-vänta-stig in
 • överfallslarm
 • patientsignalsystem och kallelsesystem
 • driftövervakning
 • enklare styr- och reglersystem

Telefoni
telefoniTelefoni tillhanda hölls tidigare av televerket som också byggde i ett eget landsomfattande rikstelefonnät för tjänsten men efter avregleringen tillhandahålls telefoni av olika operatörer. Det gör att nätet inte behöver ägas av operatören som tillhandahåller tjänsten.


I fastigheterna har dessa nät ofta ersatts av fastighetsnät, kopparaccessnät, som i vissa fall ersätts av fiberaccessnät. Tack vare rikstelefonnätets stora geografiska spridning kommer det att användas för analog telefoni ett bra tag framöver i stora delar av landet. I kontor installeras telefonväxlar för företagets egna behov även om IP-telefonilösningar blir allt vanligare. Syfte med den fasta telefonin är att kunna erbjuda trådbundna telefonitjänster. Generella krav från Post- och Telestyrelsen, PTS finns. För respektive anläggning gäller operatörens krav.

 

Antennanläggningar
Antennätens primära uppgift är att distribuera radio- och TV-signaler. Signalerna i antennanläggningarna kan distribueras på fyra sätt:

 1. Terrest (markbundet)
  Sänds som radiovågor från sändarstationer till våra TV-antenner. Sedan digitaliseringen 2006-2007 sänds radiovågorna endast digitalt.
   
 2. Kabel-TV
  TV- och radiosignalerna tas emot vid en punkt, en så kallad huvudcentral, som vidaresänder signalerna till en mängd hushåll via fiber- och koaxialkablar. Varje kabelnät består, som namnet antyder, av kablar, som installeras i marken och i fastigheter. Kabelnät i fastigheter kan vara konstruerade på två sätt: som stjärnnät eller kaskadnät. I ett stjärnnät går det en separat kabel till varje lägenhet. I ett kaskadnät är nätet uppdelat i ett fåtal slingor som var och en passerar genom flera antennuttag och signaler avtappas i varje uttag.
   
 3. Satellit-TV
  TV-sändningar där en satellit används för att sända tv-program, tar emot signalerna med parabolantenn antingen direkt i de enskilda hushållen eller för vidaresändning i ett kabel-tv-nät eller i ett mindre centralantennsystem.
   
 4. Bredbands TV- och radiosignaler
  Dessa signaler kan distribueras över bredbandsnätet antingen som traditionell signal eller som paketförmedlad IP-TV. Kabel-TV-nät kan även användas för distribution av bredband och telefoni vilket kräver stöd för dubbelriktad trafik s k returkanal. CANT ( Centrala Antennföreningen) ger ut rekommendationer och utfärdar CANT-auktorisationen av tekniker och företag som installerar och utför service av antennanläggningar.
El & Fastighetsskötsel AB
Vretgatan 3
931 33 Skellefteå
Kontakt
Telefon 0910 - 185 56
Fax 0910 - 70 16 05
Kontorets öppettider
Vardagar 08 - 16
Dela vår sida
© 2018 El & Fastighetsskötsel
Information om cookies